הייתה לי הזכות לעבוד עם לקוחות ממגוון מגזרים ועיסוקים

בין לקוחותי: